อลูมิเนียมสีอูมิเนียม กระจกใสหนา 6 มม. 
อุปกรณ์มาตรฐาน มือจับสแตนเลสยาว  30 ซม.
 
ชุดประตูบานสวิงคู่ –  ช่องแสงติดตาย  กรอบอลูมิเนียมสีดำ 
 กระจกใสหนา 6 มม. อุปกรณ์มาตรฐานมือจับสแตนเลสยาว 30 ซม.

ผนังกระจกติดตาย – ชุดประตูบานเปิดสวิงเดี่ยว 
กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6 มม. 
อุปกรณ์มาตราฐาน ,มือจับสแตนเลสยาว 30 ซม.
ปิดช่องบันได ผนังกระจกติดตาย – ชุดประตูสวิง
กรอบอลูมิเนียมสีชาอ่อน  กระจกใสหนา 6 มม.
อุปกรณ์มาตรฐาน มือจับกระบองอลูมิเนียม