กระจกใสหนา 10  มม. อบเทมเปอร์ 
อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP พร้อมราวยึดด้านบน


บานชาวเวอร์ห้องน้ำ
กระจกใสหนา 10  มม. อบเทมเปอร์ อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP 

 
บานชาวเวอร์ห้องน้ำ
กระจกใสหนา 10  มม. อบเทมเปอร์ อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP 


บานชาวเวอร์ห้องน้ำ
กระจกใสหนา 10 มม. อบเทมเปอร์ อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP 


บานชาวเวอร์ห้องน้ำ         
กระจกใสหนา 10 มม.อบเทมเปอร์อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP 


บานชาวเวอร์ห้องน้ำ     
กระจกใสหนา 10 มม.อบเทมเปอร์ อุปกรณ์สแตนเลสของ VVP