งานปรับปรุงผนังกระจกจากเดิม กระจกมีกรอบอลูมิเนียม เป็น กระจกเปลือย

หน่วยงาน  บริษัท คูโบต้า (นครสวรรค์) จำกัด

ภาพก่อนเปลี่ยนแปลงภาพหลังเปลี่ยนกระจก