ชุดประตูบานเลื่อนคู่ล้อล่าง – บานติดตาย บานซอยลูกฟักกระจก
กรอบลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสเขียวหนา 6 มม.อุปกรณ์มาตราฐาน


ชุดประตูบานเลื่อนคู่ล้อล่าง – บานตายด้านข้าง
กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกชาดำหนา 6 มม.อุปกรณ์มาตราฐาน

ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวน – ช่องติดตาย
กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสเขียวหนา 6  มม. อุปกรณ์มาตราฐาน

ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวน – ช่องติดตาย
กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6  มม. อุปกรณ์มาตราฐาน
 

ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวน พร้อมมุ้ง 
อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสหนา 5 มม.


ชุดหน้าต่างบานเลื่อนคู่ – บานติดตาย 
อลูมิเนียมสีชา กระจกชาดำ 5 มม.