อลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6 มม. อุปกรณ์มาตราฐาน


ชุดประตูบานแขวนเดี่ยว – บานตดตาย
อลูมิเนียมอบขาว กระจกใสหนา 6 มม.


ประตูบานแขวนเลื่อนซ่อนผนังไม้
กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6 มม. ตรงกลางใส่ไม้อัดสีขาว

 
ประตูบานเปิดสวิงคู่กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6 มม.
อุปกรณ์มาตรฐานมือจับอลูมิเนียมขวางบานสอดไม้

ชุดประตูบานเปิดสวิงคู่ – บานติดตาย กระจกโค้ง
กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสเขียว 6 มม. – กระจกโค้ง
เป็นกระจกใสเขียว 10 มม.อบเทมเปอร์ดัดโค้ง