แบบสกายไลท์ โครงอลูมิเนียมกล่องเคอเทนวอลสีอลูมินเนียม 
หลังคาใช้กระจกลามิเนตฟ้าใสหนา 10 มม. 
ด้านข้าง-ตัวบานปิดกระทุ้ง กระจกใสหนา 6 มม.

 
แบบสกายไลท์ โครงอลูมิเนียมกล่องเคอเทนวอลสีอลูมินเนียม  
 ใช้กระจกลามิเนตใสหนา 10 มม.


 
แบบสกายไลท์ Skylight   
การบินไทย หลักสี
โครงอลูมิเนียมกล่องเคอเทนวอลสีอลูมิเนียม หุ้มโครงเหล็ก   
กระจกลามิเนตรีเฟคทีฟสีฟ้าน้ำทะเลหนา 10.76 มม.
พร้อมชุดประตูบานเลื่อน ใช้กรอบบานชุดใหญ่