รูปงานราวกันตกอลูมิเนียม  ติดตั้งโดยการเชื่อม     
หน่วยงานโรงแรมเขาหลัก พังงา
ตึก TOWER หลังจากเชื่อมแล้วก็ทำสีตามหลัง