สีและความหนาอลูมิเนียม
   สีอลูมิเนียมมาตรฐาน    

ชนิดชุบอโนไดน์

 
ชนิด ชุบสี Powder Coating

 
 สีอลูมิเนียมสั่งพิเศษ  

ชนิด ชุบสี Powder Coating

ตัวอย่างสีที่แสดงในเว็บไซท์นี้เป็นค่าสีดิจิตอลซึ่งอาจแสดงผลต่างไปจากสีเคลือบบนวัสดุจริง
สีอลูมิเนียมแต่ละโรงงานจะมีความเข้มของสีแตกต่างกัน
และในโรงงานเดียวกันแต่ละรอบการผลิตก็อาจทำให้เกิดสีที่แตกต่างได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการผลิตของโรงงานนั้นๆ

   ความหนาของอลูมิเนียม     

แบ่งออกเป็น 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.75, 2.0 และ 2.5 มิลลิเมตร
ความหนาจะมีค่า + , - ได้ แต่ไม่มากนัก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการผลิตของโรงงานนั้นๆ