ชุดประตูบานกระจกเปลือยเลื่อน – บานติดตาย  
 กระจกใสเขียวหนา 12 มม. อุปกรณ์บานเลื่อนอัตโนมัติ