หน่วยงาน หมู่บ้านร่มรื่น ถนนราชพฤกษ์


ภาพงานราวกันตกอลูมิเนียม  ติดตั้งโดยการเชื่อม (ก่อนทำสี)