หน้าต่างบานเปิดข้าง – ช่องติดตาย
อลูมิเนียมสีอลูมิเนียม กระจกใสเขียวหนา 6  มม. อุปกรณ์มาตราฐาน


ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีอลูมิเนียม
กระจกใสเขียว  6  มม.อุปกรณ์มาตราฐาน


 
ชุดหน้าต่างบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมสีชา 
กระจกใส อุปกรณ์มาตราฐาน