รูปงานราวกันตกอลูมิเนียม  ติดตั้งโดยการเชื่อม     
หน่วยงานโรงแรมเขาหลัก พังงา
บ้านพัก VILLA  หลังจากเชื่อมแล้วก็ทำสีตามหลัง