งานตกแต่งสำนักงาน ตึกอรกานต์ TCO  ชิดลม
มีงาน ฝ้าเพดาน งานกระจกอลูมิเนีย งานเฟอร์นิเจอร์