หน่วยงาน โรงแรมระยองออคิด
 

  • งานฝ้าเพดานยิบซั่ม
  • งานกระจกอลูมิเนียม หน้าต่าง -ประตู
  • งานราวกันตกอลูมิเนียม  ติดตั้งโดยการเชื่อม