อลูมิเนียม Winset สีดำพ่น กระจกยูโรเกรย์ 6 มม., กระจกใส 6 มม.อุปกรณ์ล็อคบาน GU ,บานเลื่อนระบบมัลติพ้อยท์ล็อค