งานฝ้าฉาบเรียบ , หน้าต่างอลูมิเนียม สีดำ เอ็มทีอลูมิเม็ท กระจกใสเขียว 6 มม.อุปกรณ์มาตราฐาน