งานหลังคากระจกลามิเนตใสเขียว 10 มม.ติดตั้งบนโครงเหล็ก